The Neural Network Zoo (2)
Jinkyu
2017.04.13
조회수 1746
조회수 1030
조회수 858
Dolby Atmos System (1)
jkkim81
2017.04.26
조회수 710
Which GPU(s) to Get for Deep Learning? (3)
이지석
2017.04.13
조회수 675
MPEG-I 표준에 관해
문현기
2017.05.18
조회수 658
조회수 636
DingDong smart speaker
양원
2017.04.26
조회수 624
조회수 573
압축 Progress 확인하기 (Linux) (2)
이지석
2017.05.08
조회수 558
조회수 537
조회수 525
Parametric Array 란?
orexis
2017.04.12
조회수 518
조회수 508
AI기술 동향-ANI technology
최소연
2017.04.12
조회수 447