The Neural Network Zoo (2)
Jinkyu
2017.04.13
조회수 2238
조회수 1306
조회수 1026
조회수 833
MPEG-I 표준에 관해
문현기
2017.05.18
조회수 808
조회수 800
Dolby Atmos System (1)
jkkim81
2017.04.26
조회수 798
Which GPU(s) to Get for Deep Learning? (3)
이지석
2017.04.13
조회수 780
DingDong smart speaker
양원
2017.04.26
조회수 778
조회수 743
압축 Progress 확인하기 (Linux) (2)
이지석
2017.05.08
조회수 720
조회수 664
Parametric Array 란?
orexis
2017.04.12
조회수 615
조회수 604
AI기술 동향-ANI technology
최소연
2017.04.12
조회수 595